Wake Up!

 

Beste lezer,

Graag geven wij nog een aanvulling mee op de bespreking van het boek Wake Up!, geschreven door br. Geelhoed uit Middelburg.
Het gaat over de manier, de methode, waarop Wake Up telkens weer tracht christenen te misleiden.
Veel wijsheid en inzicht toegebeden,

Namens de werkgroep WeesAlert,
Zeke

De link naar het artikel: www.toetsalles.nl/htmldoc/wakeup.dialectiek.htm