Koninkrijk Nu-theologie

 

(belicht vanuit Gods Woord)

Vele christenen met goede bedoelingen komen snel terecht in het vaarwater van de "Koninkrijk Nu"-theologie.
Heel kort gezegd stuurt deze theologie erop aan dat het onze verantwoordelijkheid is als christen om deze aarde voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus Christus, en dit op alle vlakken in de maatschappij. De oproepen die daarmee gepaard gaan (zoals gebedsstrijd, zending, inzet voor het milieu, inspraak in politiek, inzet voor de armen, vluchtelingen enz) lijken ons als christen wakker te schudden.

Maar deze lering is niet terug te vinden in Gods Woord.
Wij dienen op onze hoede te zijn, en de Koninkrijk Nu-theologie te toetsen aan de Waarheid volgens Gods Woord.

Hieronder kunt u het artikel "De genezing van een maanzieke jongen" lezen, waarin vanuit Gods Woord licht wordt geworpen op de redeneringen achter de Koninkrijk-Nu-theorie.
Het artikel is geschreven door Peter Cuijpers en is terug te vinden op de website van Oudesporen.nl (zie ook bij onze "links").

== http://www.oudesporen.nl/Download/OS1743.pdf ==

Gods zegen en wijsheid toegebeden