Het vraagstuk van gebedsgenezing - aanvulling 2

 

Jaren geleden had ik een gesprek met Willy(1). Willy is jarenlang predikant geweest in een pinkstergemeente. Nadat hij ongeveer twintig jaar in deze beweging actief was geweest, opende de Heer Jezus zijn ogen voor het bedrog, de dwaalleringen en de daarmee verbonden occulte manifestaties. Enige tijd later nam hij zich voor, daar waar mogelijk, de pinkstercharlatans te ontmaskeren.
In de jaren ’90 was het dan zover dat de Amerikaanse gebedsgenezer Benny Hinn naar Rotterdam kwam. Het juiste jaar weet ik niet meer, maar het moet rond 1997 zijn geweest. Ik herinner mij nog de met zijn vest zwaaiende Hinn en de omvervallende mensen. Op het einde van de show werd er een terminaal zieke vrouw op haar rolstoel naar Hinn gereden. Met haar handen in de lucht strompelde ze naar Hinn toe, die voor haar bad en haar genezen verklaarde.
Willy besloot toen op onderzoek te gaan. Hij kwam erachter wie die vrouw was, en hoe het met haar verder afgelopen was. Korte tijd nadat Hinn haar genezen had verklaard, overleed de dame, totaal verbitterd, aan de gevolgen van haar ziekte…
Daarop besloot Willy met Benny Hinn contact op te nemen. Hij telefoneerde naar zijn kantoor in de USA. Zijn secretaresse nam de telefoon op, en zei dat Hinn niet aanwezig was, maar wel zijn vrouw.
Toen zij aan de telefoon kwam heeft Willy haar uitgelegd hoe het met die “genezen” dame was afgelopen. Daarop antwoordde zij: “Dat die vrouw niet genezen is, is úw schuld meneer, omdat u niet in mijn man hebt geloofd”… Ter afronding van ons gesprek zei Willy mij “Het zijn echte misdadigers…”

Wat denkt u bij het lezen van de volgende tekst in Gods Woord?

In Mattheus 7, 15-23 lezen wij:
"Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!"

(1) Naam gewijzigd