Nieuwjaarsboodschap 2016

 

Beste bezoeker,

Het orkest speelt verder, de muzikanten en dirigent doen of er niets aan de hand is. Maar… de natuur is in barensweeën, alle topvergaderingen van onze wereldleiders voor het klimaat ten spijt, de politiek heeft geen oplossingen voor de grote wereldproblemen als oorlog, armoede, islamisering, vluchtelingenstroom… terwijl de massa alsmaar luider om oplossingen roept. Wereldleiders met wel heel verwrongen ideeën zetten hun pionnen op het schaakbord, niet beseffend dat het uiteindelijk God, de Almachtige is, die koningen aanstelt en afzet. Europa in opbouw (of afbouw?), Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, wie wordt de baas, Turkije, Rusland-Oekraïne, de Verenigde Staten, China, grenzen open of toe, wie doet de volgende zet?

In eigen kringen stellen we vast dat Evangelisch Vlaanderen de Bijbel steeds meer op de helling zet: vrouwen die zang- en dienstleiding op zich nemen, het loslaten van de Bijbelse visie over de schepping zoals beschreven in Genesis, het is wachten op het eerste homohuwelijk, ingezegend in onze kringen, samenwerken met de RKK, …
Oecumene (wikipedia: een streven naar wereldwijde religieuze eenheid (eenheid van alle christelijke kerken)) is niet langer een vies woord, zelfs integendeel. Ik geef enkele voorbeelden:
Festicert, een ‘christian Music festival’, waar de oecumene tussen evangelicalen en Rooms-katholieken gezocht wordt. Dit festival wordt georganiseerd door He is alive vzw, een oecumenische organisatie.
Refo500 gaat voor datzelfde doel, nl. interreligieuze dialoog. P.Nullens van ETF was er spreker dit jaar. (refo500: het internationale platform dat deskundigheid, kennis, ideeën, activiteiten en produkten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie. In Refo500 participeren o.a. protestantse en katholieke organisaties, universiteiten, musea, hogescholen, steden, commerciële instellingen etc.)
Het is een trend om als evangelisch christen terug te keren naar de Rooms-katholieke kerk, geheel of gedeeltelijk. Welke geest leeft er in je, als je terug wil naar ketterse rites, naar engelen- en heiligen- en Mariaverering, naar aflaten en vagevuur?
Daartegen waarschuwen, bah, foei, waar is de liefde? Toch willen we dit blijven doen, in de overtuiging dat sommigen tot inzicht zullen komen. Enkele artikels op bevriende sites die voor de valse leer van de RKK waarschuwen, geef ik graag mee:
Katholicisme versus Bijbel: 60 dwalingen van de Rooms-katholieke Kerk
De Leugens van de Paus
Katholieke Kerk Dwaalleer

Er zijn evangelische kringen die de wachters uitspuwen, het zij zo, het is de verantwoordelijkheid van die leiders, ik zou niet in hun plaats willen staan. Gelukkig horen we ook van gemeentes waar de wachters wel hun plaats krijgen, en hun stem wel mag gehoord worden.
Als werkgroep willen we u, beste lezer, veel zegen toebidden in het nieuwe jaar 2016.
Dat de Heer u rijkelijk mag zegenen met wijsheid, inzicht en volharding.
Dat de Here spoedig mag terug komen! Maranatha!

Namens de werkgroep Wees Alert,
Zeke.