Andere Artikelen

Spiritualiteit

De Bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek
– Het Labyrint wandelen? (origineel/vertaling)
Wat is Lectio Divina?

Postmodernisme

– Het Nieuwe Evangelicalisme – Hoe te identificeren? (origineel / vertaling)
– Gnosis, een postmoderne gnostisch-mystieke opleving (deel1 / deel2)
De Emerging Church beweging: een overzicht en beoordeling
– De Emerging Church “op een missie van God” (origineel / vertaling)
Zorgwekkende trends in de gemeente
Johannes 17: Eén woord voor modernen en postmodernen

Andere

– Paus Franciscus in de VS, Toejuichen of Afkeuren? (origineel / vertaling)
Rechtstreeks rond Schepping en Evolutie
Topnerd Tycho – de aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen
– Valse leringen Geestelijke Oorlogvoering: hoe de kerk heidens wordt (origineel / vertaling)