Moslimliederen tijdens christelijk cultuurfestival

Laatst las ik in een nummer van de evangelische Uitdagingskrant een opmerkelijk bericht. Ik citeer:

“Bezoekers van het grootste christelijke muziek en cultuurfestival in Europa – het Greenbelt-Festival in Engeland – wordt dit jaar de mogelijkheid geboden islamitische liederen te leren.

Zo zal tijdens het Festival dat van 25 tot 28 augustus op het landgoed Boughton Geddington (graafschap Northamptonshire) gehouden wordt ook een internationale non-profitorganisatie genaamd ‘Ansari Rifai Qadiri Tariqa’ deelnemen en een inleiding tot de islamitische Sufi gezangen aanbieden. Als belangrijkste taak ziet die organisatie volgens eigen zeggen, ‘zoekende Allah’s verder te helpen’. Ook andere moslims zullen tijdens het festival aanwezig zijn zoals de muzikant Abdalhamid Evans.

Achtergrond is dat het Festival dit jaar ook gesponsord wordt door een vereniging ter bevordering van de diversiteit van de islamitische cultuur en kunst. Doel van de organisatoren is om op het Greenbelt-Festival eind augustus een programma te bieden waarin ook islamitische kunst, cultuur en spiritualiteit aandacht krijgt.” (bron)


Commentaar van Uitdaging:

“Opnieuw een voorbeeld van christelijke tolerantie waardoor het licht onder de korenmaat verdwijnt.”


Commentaar:

De basis van het islamitisch geloof is antichristelijk. Op de moskee op de tempelberg in Jeruzalem staat geschreven:

“Allah heeft geen zoon.”

Dit klopt, maar de levende God van de Bijbel heeft wel een Zoon, Jezus Christus.

Christendom en islam zijn geen gelijkwaardige godsdiensten.

“Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh. 14:6

“Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader.” 1 Joh. 2:22,23

Zo is ook de islam ‘geen andere manier’ om tot God te komen.

Stef