Bedenking bij het succes van valse leringen

Inleiding Valt het u op hoe gezwind evangelisch Vlaanderen diverse winden van leer omarmt die christenen steeds verder van de Schrift afbrengen? Hoe langer hoe meer doen oecumene, mystiek, allerlei soorten meditatie, invloeden uit oosterse leringen enzovoort zich gelden binnen onze gemeentes. Meer en meer horen we ook over Vlaamse gemeentes die aan het doodbloeden zijn; mensen komen nog wel samen op zondag, maar er lijkt hoe langer hoe minder geestelijk leven te zijn. Dit gegeven gaat arm in arm met de intrede van de voornoemde winden van leer. De vraag ligt op tafel: hoe komt het toch dat gemeentes doodbloeden? En dat de reactie hierop zo dikwijls het zoeken is naar “nieuwe dingen” zoals andere invalshoeken, ervaringen, inzichten… (die … Meer lezen over Bedenking bij het succes van valse leringen