Zang tijdens de eredienst

De zangbundel “Opwekkingsliederen” is binnen Evangelisch Vlaanderen zo goed als de standaard geworden. De bundels van Johannes de Heer en Glorieklokken zijn volledig op de achtergrond verdwenen. In 1972 nam tijdens de One Way Day aanbidding een belangrijke plaats in. Het aantal nieuwe liederen nam gestaag toe tot in 1978 de eerste Opwekkingsbundel met liederen 1 tot en met 60 op de markt kwam. Snel werd de bundel standaard in vele evangelische gemeenten. Elk jaar wordt de bundel met nieuwe liederen uitgebreid. Ook worden er vele liederen worden uit het Engels vertaald. De liederen worden geselecteerd door een door de Stichting aangestelde selectiecommissie. Hierbij gebruikte criteria zijn o.a. kwaliteit, zingbaarheid, maar ook trouw aan de Pinksterleer. Vandaag de dag zijn … Meer lezen over Zang tijdens de eredienst