Grave sucking (grafzuigen)

Het wordt alsmaar gekker, en toch hebben we het laatste nog niet gezien. Het wordt nog gekker, het wordt nog gevaarlijker. Want we zullen nooit genoeg “ervaren”, nooit genoeg “gevoelen” kunnen vinden!

Maar …waar is bij de gelovigen het onderscheidingsvermogen toch gebleven? Hoe komt het dat dit soort zaken kan? Waar is de Bijbelse kennis gebleven? Waar is het gezond verstand gebleven? Ik maak me heel veel zorgen over “evangelisch’ Vlaanderen…

Daarom dit artikeltje over een nieuw mode-verschijnsel, het ‘grafzuigen’. (een gedeeltelijke vertaling van het artikel https://www.gotquestions.org/grave-sucking.html)

Wat is grafzuigen/grafweken/mantelgrijpen? (grave sucking/grave soaking/mantle grabbing)

Graf zuigen is de daad van gaan liggen op het graf van een overleden predikant of evangelist met als doel de kracht van de Heilige Geest “terug te trekken”, een kracht die zogenaamd was “gevangen” in het lichaam na de dood van de persoon. Deze afwijkende praktijk van graf zuigen werd geïnitieerd in de charismatische beweging en in de Word of Faith-beweging, die een samensmelting zijn van orthodox christendom en mystiek. Op video’s en afbeeldingen op het internet zien we grafzuigers geknield zitten of liggen op de grafkelders of grafstenen van beroemde, en voor hen belangrijke figuren als CS Lewis, John Calvin of Charles Finney, in de hoop de ‘verlaten spirituele mantel’ te ‘grijpen’ of ‘een zalving’ als een spons op te kunnen nemen.

Graf zuigen of mantel grijpen is gebaseerd op het idee dat de spirituele roeping van een persoon die is gestorven, kan worden teruggevorderd en gebruikt door een andere persoon. De theorie is dat God de Heilige Geest gebruikt om bepaalde gelovigen te ‘zalven’ met een specifiek doel, zoals genezing of profetie, maar wanneer de persoon sterft, wordt Gods werk verijdeld. Dus de Heilige Geest is “verspild”, liggend op de botten en niet in staat om de roeping voort te zetten. Deze “niet-gerecupereerde zalving” is blijkbaar beschikbaar voor iedereen die komt om ze te claimen.


Deze bijgelovige praktijk is flagrant onbijbels, geestelijk zeer gevaarlijk en enorm misleidend.


Het grafzuigfenomeen is afkomstig uit de Bethel-kerk van Bill Johnson in Redding, Californië, een organisatie die ook bekend is voor andere foutieve praktijken zoals het Sozo-gebed en haar banden met ketterse bewegingen zoals de Toronto-zegen en de Nieuw-apostolische Reformatie.

Bill Johnson schrijft in het boek Physics of Heaven: “Er zijn zalvingen, mantels, openbaringen en mysteries die niet zijn opgeëist, letterlijk waar ze achterbleven, omdat de generatie die erin liep ze nooit doorliep. Ik geloof dat het mogelijk is om rijken van zalving, rijken van inzicht, rijken van God te herstellen die decennia lang onaantrekkelijk zijn geweest, simpelweg door ervoor te kiezen ze terug te eisen en ze te bestendigen voor toekomstige generaties “(geciteerd door Judy Franklin en Ellyn Davis in The Physics of Hemel: Onderzoek naar de mysteries van God in geluid, licht, energie, vibraties en kwantumfysica, hoofdstuk 4: “Herstel van onze geestelijke overerving”, Shippensburg, Penn .: Destiny Image Publishers, Inc., 2012). Of het nu oprecht of grappig is, het beoefenen van graf zuigen, graf doorweekt worden of mantel grijpen heeft vele gelovigen op een dwaalspoor gebracht.
http://youthapologeticstraining.com/grave-sucking/
https://walthope.wordpress.com/2014/02/21/grave-sucking-bill-johnson/
https://bewatchful.org/2016/10/26/bill-johnson-addresses-some-of-the-controversies-concerning-bethel-church/

Bill Johnson is de senior pastor van de Bethel Church in Redding USA.
Deze mega kerk vindt zijn wegen ook naar Nederland en België.
http://www.rejoicenow.nl/page/bill-johnson-bethel-church

Deze megakerk, gericht op ervaring, gevoel, belevenis, vindt gelijkgestemden in andere, “moderne, eigentijdse” kerken. De link naar Lighthouse Fellowship is duidelijk. Ook daar bv. passen ze SOZO toe, een “inner healing and deliverance ministry”… “a process of freedom and wholeness.” Dit haalde ik van de website van Lighthouse Fellowship Antwerpen, ik laat het even onvertaald staan, ik denk dat het duidelijk genoeg is.
http://www.rejoicenow.nl/page/het-sozo-trainingsprogramma-van-bethel-church

Ik herhaal met duidelijke nadruk mijn woorden:


Deze bijgelovige praktijk(en) is (zijn) flagrant onbijbels, geestelijk zeer gevaarlijk en enorm misleidend.


Alle kracht, alle gaven, alle bedieningen, ze komen van God, niet van graven en/of overledenen in die graven. Gods Heilige Geest woont in iedere wederom geboren gelovige. (1 Cor. 6:19,20). Hij werd ons door onze Heiland, de Here Jezus Christus, beloofd als Trooster. (Johannes 14:16,17)

2 Tim. 2:15 leert ons:

“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.”

Ik bid onze lezers veel wijsheid toe,

Zeke.