Studiedag Wees Alert: 10 maart 2018

Aanvang 9.30uur met koffie, einde voorzien omstreeks 16 uur.

Thema: “Wat verklaart het succes van de Pinkster- en charismatische beweging?”

Spreker: Jos Hobé.

Locatie: EBG De Bron, Kerkstraat 19, 3400 Landen.


Deze studiedag wordt verzorgd door de werkgroep WeesAlert.

Spreker is Jos Hobé, die met ons volgende subthema’s zal bespreken:

  1. De achtergronden en opkomst van de Charismatische- en van de Pinksterbeweging.
    Hoe het begon, aantrekkingskracht van deze leer, het gebruik en/of misbruik van Bijbelteksten.
  2. De voedingsbodem: wat geeft groei en voeding aan deze bewegingen? Wat verklaart hun succes? Het loslaten van de Bijbelse context/dispensaties, ervaring en gevoel als toets t.a.v. de waarheid, naïviteit.
  3. Bekende stromingen en personen onder de loep, met hun invloeden en technieken. Hillsong, Bethel Church, Rick Warren, HeartCry… Methodes uit de wereld als leidraad voor groei en opbouw. Gevaren voor christenen.

Jos Hobé is bestuurslid van de stichting Bijbel en Onderwijs. Hij schrijft geregeld artikels voor hun magazine. Verder is hij beheerder van een eigen website Rejoicenow.nl.

Er zal in de namiddag ook tijd worden voorzien voor een vragenronde. We eindigen deze studiedag omstreeks 16 uur.

Tijdens de middagpauze wordt er koffie , thee en soep voorzien. Bijdragen in de onkosten is mogelijk d.m.een vrijwillige collecte.

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op deze studiedag. Houd alvast deze zaterdag in je agenda vrij.