De ‘Hoer’ in opmars

Neen, beste lezer, dit wordt geen artikel over de seksuele verloedering van onze maatschappij. We gaan het hebben over iets heel anders. Iets dat te maken heeft met de directe gemeenschap met God en Zijn Zoon Jezus Christus. In Gods Woord gebruikt de Heer allerlei woorden om de relatie met Hem te beschrijven. Eén ervan is het woord “bruid” (Joh 3: 29). Met dit woord zijn de mensen bedoeld die de Heer Jezus hebben aangenomen als Degene die voor hun zonden gestorven is. Zij hebben een diepe liefdesrelatie met Hem. Van Zijn bruid verwacht de Heer Jezus dat zij Hem trouw blijft. Iedere vorm van zonde vertroebelt de relatie met de Heer. Er is echter ontrouw die collectieve vormen aanneemt. … Lees verder De ‘Hoer’ in opmars